Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Cum o fost înșelați Adam și Eva

Scrie cineva pe Facebook următoarea întrebare:

Unde era Adam când diavolul a înșelat.o/ispitit/păcălit pe Eva?

Maricica-David Manolache

Părerologie și bășcălie la comentarii (pe care le puteți vedea în link-ul de mai sus).
Unu’ nu s-ar întreba cum o-nșelat-o.

Majoritatea o-nghițit gălușca cu mărul din pom. Adam și Eva fuseseră, de fapt, pecetluiți. Pe frunte! Căci spune Domnul în vers. 22 că Adam o cunoscut! De aia li s-o luat darurile date-n Rai, apoi scoși din Grădină o fost.

22. Şi a zis Domnul Dumnezeu: „Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul. Şi acum nu cumva să-şi întindă mâna şi să ia roade din pomul vieţii, să mănânce şi să trăiască în veci!…”

 

Post scriptum

1Amândoi se împătimiseră în ceea ce numim azi Nicolaism în duh. Amândoi o avut de tras, dar nu i-o lăsat pierzării Domnul pe veci. Pocăința!

2Dumnezeu nu-i atins de mândrie, fapt pentru care nu-l ironizează pe Adam în vers. 22. Găsit-am undeva astfel de interpretare.

 

Pe același subiect

Ecumenism + Nicolaism. Erezie + viclenie
Protejat: Evenimentele ca solii ale voinței Domnului
Protejat: „Răsplătirea păcătoşilor vei vedea.”
Protejat: Izabela, fiica lui Etbaal, regele Sidonului
Sfințenia sângelui sau pervertirea sa
Protejat: Despre prorocii mincinoşi (1) – Sf. Ioan Gură de Aur
Protejat: Despre prorocii mincinoşi (2) – Sf. Ioan Gură de Aur
Protejat: Despre prorocii mincinoşi (3) – Sf. Ioan Gură de Aur
Protejat: Un ceas împreună cu fiara
Protejat: Un ceas împreună cu fiara (2)
Câteva rânduri despre pecetea antihristului
Protejat: Tâlcuirea balaurului – Sf. Andrei al Cezareii
Pr. Calistrat Chifan și cipurile
Protejat: Ninive – ne explică Sf. Maxim Mărturisitorul

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.