Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Maeștri confuzi – Prof. Dr. Ioan Istrati

Despre lectorul universitar Ioan Istrati puteți găsi câteva date pe pagina sa personală.

Mai jos, cu citat, este o postare de-a sa, postare care la momentul actual nu mai este disponibilă. Problema este că fusese deja distribuită de peste 200 de ori

Noi, ortodocșii, îi iubim pe catolici.
Îi iubim pentru pietatea lor față de Măicuța Domnului.
Îi iubim pentru că au creștinat continente întregi.
Îi iubim pentru că au umplut Europa cu Cruci și cu catedrale.
Îi iubim pentru că am avut 1000 de ani aceiași sfinți, aceiași credință.
Îi iubim pentru că au apărat creștinătatea de asaltul păgân de la Răsărit.

Dar tocmai pentru că îi iubim atât de mult și vrem să se mântuiască, trebuie să le spunem:

Hristos Dumnezeu este Capul Bisericii Lui, nu un moș incontinent.
Duhul Sfânt purcede de la Dumnezeu Tatăl, e Persoană infinită și sfințește creația, nu e o legătură de iubire între Tatăl și Fiul.
Maica Domnului nu e co-mântuitoare – corredemptrix, ci mama noastră din Cer.
Nu exista purgatoriu, ci doar rai și iad.
Indulgențele papale contra cost nu au niciun efect, înafară de a sărăci pe cei simpli.
Infailibilitatea Papei e o prostie și o erezie. Toți greșim.
Transformarea Bisericii în imperiu și stat e o obsesie antihristică și străină de Împărăția lui Dumnezeu.
Harul lui Dumnezeu nu e un norișor creat, o recuzită sacră, ci energia necreată și veșnică a Dumnezeirii Sale.
Biserica nu poate binecuvânta sodomia arsă și blestemată de Dumnezeu.
Liturghia fără epicleză, fără invocarea Duhului Sfânt, doar cu cuvintele biblice ale instituirii nu Îl aduce pe Duhul peste Daruri și pe Fiul în oameni.
Vă iubim cu lacrimi.

Despre Catolicism am mai scris în Catolicismul și esența lui satanică, apoi în Câinii (necredincioșii) și alte animale.

 

Mențiuni despre Catolicism ale Acad. Nichifor Crainic

Un personaj pe care nu-l agreez, dată fiind grija lui față de Catolicism, deși cunoștea foarte bine diferențele dogmatice și canonice; nu-l agreez, iarăși, pentru că o asemenea minte n-o văzut cum întreaga Ortodoxie română și nu numai, s-o unit în aceeași credință cu papistașii, în Decembrie 1965.
În cursurile predate la Facultatea de Teologie din Chișinău, adunate în cartea „Dostoievski și creștinismul rus”, Crainic afirmă următoarele:

Dacă vă reamintiți prelegerea mea inaugurală, spuneam acolo că elementul care a fărâmițat îndeosebi unitatea creștinismului l-au alcătuit anumiți teologi care, sustrăgându-se controlului și autorității ecumenice a marii Biserici a Răsăritului, și-au permis să gândească pe socoteala lor proprie și să interpreteze în mod personal dogmele și învățătura creștină, personal sau mai mulți la un loc, formând un grup, cum e cazul Bisericii catolice. Biserica Romano-Catolică a făcut prima greșeală atunci când a formulat dogma de diferențiere față de noi. A evoluat din greșeală în greșeală, depărtându-se cu fiecare greșeală nouă încă mai mult de adevărata Biserică, de adevărata dogmă pe care o reprezintă Biserica noastră.

Dostoievski și creștinismul rus, Nichifor Crainic, Ed. Sfinții Martiri Brâncoveni, 2013, pag. 135

Utlima propoziție a citatului-i o prostie, pentru că un deget nu se poate depărta de mână. Ori e parte din mână, ori e desprins și, deci, fără viață. Nu există cale de mijloc întru ale Adevărului. Catolicismul este o erezie, o împotrivire în fapta credinței, directă, lui Hristos.

 

Sf. Paisie Velicicovski

Pentru că diavolul, împiedicatorul tuturor lucrurilor celor bune, cunoscând pe latini și pe papistași că acum au stricat toate Tainele Sfintei Biserici, iar mai vârtos a Preoției și a Botezului, și că grecii dacă se vor înștiința de această nu vor suferi, nici nu vor tăcea, ci vor da la iveală lucrul acesta ca pe un fără de lege și de sufletele oamenilor pierzător, și că după ce-l vor cunoaște vor începe a boteza desăvârșit pe cei ce vor veni de sub stăpânirea papei, către Pravoslavnica Biserica a Răsăritului, ca pe niște nebotezați, și că lucrul acesta al Bisericii celei mari a Răsăritului este bun, pravoslavnic și de suflete mântuitor și lui Dumnezeu bine plăcut, iar al papistașilor este rău, ereticesc, pierzător și lui Dumnezeu prea-urât, și că cei ce se botează cu botezul papistășesc de păcate nu se curățesc, de darurile Sfântului Duh, pe care le dă Dumnezeu pentru botezul cel adevărat, nu se învrednicesc, ci sunt ca niște păgâni, care nu au nicidecum Botezul; iar cei ce se botează cu Botezul Bisericii Răsăritului de toate acestea se învrednicesc, că și de păcate se curățesc, și fii ai împărăției și ai lui Dumnezeu după har se fac, și că acest lucru bun și Dumnezeiesc degrab va să se înceapă, a apucat mai înainte vicleanul diavol prin a să unealtă ca să-l prihănească, și la cei mulți care nu au întregi mințile lor să-l facă cu îndoială, că printr-însa să-i tragă în pierzarea sa.

Viata Cuviosului Paisie de la Neamt, ed. Trinitas, Iasi, 1997, pag. 60-63

 

Iar la Faptele Sfinţilor Apostoli avem următoarele

25. Şi a plecat Barnaba la Tars, ca să caute pe Saul
26. Şi aflându-l, l-a adus la Antiohia. Şi au stat acolo un an întreg, adunându-se în biserică şi învăţând mult popor. Şi în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit creştini.

Faptele Sfinţilor Apostoli, cap. 11

Despre care Sf. Teofilact scrie următoarele:

„Și în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit <Creștini>.”/ A lui Pavel este și isprava aceasta, să ridice numele acesta la atâta înălțime, ca pe un semn. Căci – unde au crezut trei mii, unde cinci mii, unde atâta mulțime – nu s-a făcut nimic de acest fel, ci se numeau „cei din cale”. Și aici s-au învrednicit întâi de un nume ca acesta. Și ni se cuvine a însemna că mai mult pentru aceasta s-a învrednicit Antiohia de scaun patriarhal, pentru că acolo s-au numit întâi „Creștini”.

Tâlcuire la Faptele Apostolilor, Sf. Teofilact al Bulgariei, Ed. Sophia, 2019, pag. 147

Aici am scris un alt articol care are în vedere același citat cu privire la „Creștini”: Bref: Ce înseamnă Creștinismul?

Ca să scriu ce este evident deja, Creștinismul este una cu Ortodoxia, întrucât cei doi termeni se suprapun prin însemnătate, lipsit fiind primul de orice echivoc. Dar diavolu’… dirijează beția… stând la masa rotundă.

 

Și ce ne spune Prof. Univ. Dr. Ioan Istrate?

Îi iubim pentru pietatea lor față de Măicuța Domnului.

Maica Domnului l-o născut pe Hristos. Catolicii l-o schimbat pe Hristos, fiindc-o zis că Duhul Sfânt purcede „de la Tatăl și de la Fiul”, fapt ce generează, în credința lor, un hristos imaginar (și dacă nu imaginar, unul sigur schimbat, fals) căci cel Adevărat spune la Ioan 15, 26:

Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine.

Deci cui se închină catolicii? Că Domnului în niciun caz; ci unui dumnezeu inventat de ei, suprapus cu diavolul (fiindcă ori ești în Adevăr ori ba, neexistând cale de mijloc).
Și dacă catolicii i se închină diavolului, cum s-o cinstească pe Maica Domnului, odată ce i se opun lui Hristos fățiș? Imposibil, căci ei o disprețuiesc în mod direct și pe Maica Domnului; și, în general, tot ce este sfânt.

Domnule Istrati… vă contraziceți când afirmați că 1000 de ani ortodocșii o avut aceiași sfinți cu catolicii, fiindcă puțin mai sus, în citat zic, afirmați că catolicii „au creștinat continente întregi”. Istoria comună e un fapt, dar catolicii nu-s creștini, chiar dacă-și zic așa; la fel cum dv nu sunteți ortodox, fiindcă propovăduiți Ecumenismul ca fiind ceva bun. 58 de ani de Ecumenism în numita „Biserică Ortodoxă Română”! Fiindcă nimeni nu s-o dezis de atâta timp de unirea Patriarhului Ecumenic cu papa în fapta credinței și mărturisire, iar dv nu faceți excepție.
Despre asta mărturisește Sf. Mitrop. Filaret al New York-ului împreună cu Sfântul Sinod al cărui întâistătător era; cel care o anatematizat Ecumenismul, în timp ce Marina și succesorii săi doar l-o girat în practică ca „Ortodoxie”. Iar ca practică însemnând că toți cei aparținând ierarhiei numitei Biserici Ortodoxe Române sunt catolici. De 58 de ani.

 

În loc de concluzie

Vedeți ce face Ecumenismul? Vă-ntreb eu, bineînțeles retoric; că de vădit, o vădit-o sfinții. Predicați un hristos mincinos, fiindcă de Adevăr vă este frică sau poate că nici nu-L recunoașteți. Că de cunoscut, de unde?

 

Cum vă privește Ștefan cel Mare și Sfânt?

Îi iubim pentru că au apărat creștinătatea de asaltul păgân de la Răsărit.

E de-a dreptul dizgrațios.

 

Post scriptum

Postarea nemaifiind disponibilă pe Facebook, o postez mai jos.

 

Pe același subiect

Succesiunea apostolică – Sf. Ciprian al Cartaginei
Ce anume stabilește dacă ești în Biserică?

Istoria Ecumenismului pentru BOR
Erezia din BOR – Ciprianismul
Erezia din BOR și nepomenitorii – galerie
Istoria ereticului Ciprian de Fili (35:29, video)
Anatema ereziei ciprianite (1 min, de citit)
Apostazia Ortodoxiei Mondiale (53:46, video)
Anatema Ecumenismului (1 min, de citit)
Una-i erezia, altu-i păcatul; mulți le confundă
Cauza durerii din ceasul de acum – Pr. Daniil Sandu Tudor
Apostazia – Sf. Ignatie Briancianinov
Ortodoxia cea adevărată (video) – Arhiep. Gregory al Denverului și al Americii de Nord

Maeștri confuzi – Pr. Justin Pârvu
Maeștri confuzi – Pr. Nicolae Steinhardt
Maeștri confuzi – Pr. Constantin Necula
Maeștri confuzi – Pr. Ilie Cleopa
Maeștri confuzi – Bartolomeu Anania
Pr. Calistrat Chifan și cipurile
„Sfântul” Justin Pârvu, ereticul
Maeștri confuzi – Prof. Viorel Ioniță
Maeștri confuzi – Acad. Ioan Aurel Pop
Maeștri confuzi – Teodor Baconschi
Maeștri confuzi – Dr. Bogdan Alexandru Duca
Maeștri confuzi – Prof. Adrian Papahagi & co.
Maeștrii confuzi ai Ecumenismului
Olivia Steer și religia vegană
Maeștri confuzi – Syntopic & co.

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.