Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Când te mănâncă… – despre intelig. artificială

20. O, Timotei, păzeşte comoara ce ţi s-a încredinţat, depărtându-te de vorbirile deşarte şi lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei mincinoase,
21. Pe care unii, mărturisind-o, au rătăcit de la credinţă. Harul fie cu tine! Amin.

I Timotei 6

Bineînțeles, este valabil pentru creștini, că unui creștin i se adresează Sf. Ap. Pavel, iar Biblia-i scrisă exclusiv pentru creștini, pentru eretici și păgâni este doar chemare la Adevăr.

Știința mincinoasă nu-i cea falsă, care promite și nu face, ci e cea care falsifică; și pentru că face ce promite, fură mintea și o-nchină dracilor. Efectul o face mincinoasă, nu fapta. Scopul. Intenția. Și de aici, vedem ușor cui îi este închinată. Scriu pentru toată lumea, căci se vor găsi eretici care să realizeze unde este, de fapt, Biserica.

Sf. Antonie cel Mare o văzut toate cursele vrășmașului, iar soluția o știm; singura, smerenia. Dar în Biserică, altfel de unde smerenie? Căci în erezie se hulește, se luptă împotriva lui Hristos.

 

Post scriptum

„Curs de vindecare sufletească” – pe ăștia satana-i are oameni de bază; cum să râdă de ei când fac treabă mai bună decât dracii?

 

Pe același subiect

Ereticii sunt tăiați din Biserică
Una-i erezia, altu-i păcatul; mulți le confundă
Din nou despre păcat versus erezie
Ecumenismul și esența lui satanică
Tâlcuirile sfinților sau înșelarea

Rădăcinile apostaziei; Biserica în 1965
Rădăcinile apostaziei; Biserica în 1965
Erezia din BOR și nepomenitorii – galerie
Necanonicitatea Bisericii Ortodoxe Române
Erezia din BOR – Ciprianismul
Istoria Ecumenismului pentru BOR

Maeștri confuzi – Teodor Baconschi
Maeștri confuzi – Ioan Aurel Pop
Maeștri confuzi – Pr. Ilie Cleopa
Maeștri confuzi – Pr. Constantin Necula
Maeștri confuzi – Adrian Papahagi & co.
Maeștri confuzi – Pr. Nicolae Steinhardt
Maeștri confuzi – Bartolomeu Anania
Maeștri confuzi – Syntopic & co.
Maeștri confuzi – Viorel Ioniță
Maeștri confuzi – Pr. Justin Pârvu
Maeștri confuzi – Bogdan Alexandru Duca
Pr. Calistrat Chifan și cipurile
Maeștri confuzi – Pr. Calciu-Dumitreasa
„Sfântul” Justin Pârvu, ereticul
Maeștrii confuzi ai Ecumenismului
Ecumenism + Nicolaism. Erezie + viclenie
Olivia Steer și religia vegană
Syntopic, o platformă „culturală”
Maeștri confuzi – Prof. Dr. Ioan Istrati
Maeștri confuzi – Răzvan Bucuroiu

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.