Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Sinodul BOR nu înțelege ce înseamnă simonia?

Am citit ultimul comunicat de presă al „Bisericii Ortodoxe Române” ca să fiu sigur că nu citesc păreri despre poziția adoptată oficial.

Sunt surprins.

 

Canonul 2 al Sfântului Sinod IV Ecumenic

Conform canonului, pentru osânda simoniei avem:

Dacă vreun episcop ar săvârşi hirotonia pentru bani şi ar coborî între lucrurile de vânzare harul care nu se vinde, şi ar hirotoni episcop ori horepiscop, ori presbiteri, ori diaconi, ori pe altcineva dintre aceia care se numără în cler, sau pentru bani ar înainta (ar institui, ar rândui) econom sau ecdic (apărător, avocat bisericesc) sau paramonar sau pe oricine din cler (din rândul slujbaşilor bisericeşti) pentru câştig ruşinos pe seama sa, cel dovedit că a făcut aceasta să se primejduiască în privinţa propriei sale trepte (spiţe), iar cel hirotonit să nu aibă nici un folos din hirotonia sau înaintarea aceea din negoţ; ci să fie străin de vrednicia sau de slujba pe care a dobândit-o prin bani. Iar dacă cineva s-ar vădi (ar apărea) ca mijlocitor în astfel de apucături (afaceri) ruşinoase şi nelegiuite (neîngăduite), să cadă şi acesta din treapta sa, dacă ar fi cleric, iar dacă ar fi laic sau călugăr (trăind călugăreşte), să fie dat anatemei.

 

Sf. Vasile cel Mare, în Canonul 90

Bine ar fi să fie cercetat întreg; printre altele, menționează:

Ei socotesc că nu păcătuiesc dacă nu iau îndată, ci iau după hirotonisire; dar a lua este a lua oricând. Vă îndemn ca acest venit sau mai bine zis această introducere spre gheenă să o lepădați și să nu vă faceți nevrednici de săvârșirea sfintelor taine, spurcându-vă mâinile cu astfel de venituri.

Pidalion 1841 (.pdf), pag. 476

 

Comentariul meu

Simonia reprezentând plată oferită autorității spre dobândirea funcției clericale sau a harului – asta în teorie, fiindcă practica în BOR e mimetism ortodoxist, întreaga ierarhie fiind căzută sub anatema dată asupra Ecumenismului; (niciun ierarh n-o lepădat erezia spre a cere reprimirea/primirea în Ortodoxie – toți sunt tăiați din Trupul cel Tainic al Bisericii, iar despre asta nu mărturisesc eu, ci cei care o păstrat autoritatea – atunci și astăzi) – revenind; dacă simonia este o cumpărare a darului, teoretic, atunci când se repartizează locul „bun” pentru slujit unuia care, după măsura lor corespunde criteriilor de hirotonisire (reiterez, tăiați din Biserică fiind, nu au Sfinte Taine, deci la ei darul nu se vinde, căci n-au ce să vândă), unde își face loc simonia dacă repartizatul deja bifează criteriile lor de „hirotonisire”, el plătind doar pentru un loc mai bun, mai bănos, pentru slujit? Că dacă nu cotizează, e repartizat într-un sat uitat de lume, cu o mână de bătrâni săraci lipiți, din care jumate-s certați cu „biserica”.

Asta-i doar trafic de influență, deci mafie. Cunosc persoane care-o renunțat la pastorală – după absolvire – din cauza sumelor enorme cerute pentru locul ăla „bun”. (Despre ce se învață în facultăți, e alt subiect – pe scurt, LGBT-isme duhovnicești sau, cum s-ar spune, Ecumenismul instituționalizat).

 

Revenind la titlul articolului

Apoi, un aspect scăpat din vedere de amintitul comunicat este simonia la care se pretează credincioșii BOR în raport cu clericii care o acceptă sau o cer în mod expres, pentru „spovedanie”, „botez”, „cununie”. Există tarife, chitanțier și destule mărturii care să facă cunoscută practica. Nicio problemă sus în Deal. Caterisiri, anatematizări, conform canoanelor? N-am auzit. Dar cum sună „1600 de lei sunt de dat la altar” – pentru tot tacâmul?

În dar ați primit (autoritatea în ochii celor mințiți), în dar să dați, ca la Matei 10, 8; numai că în Creștinism, versetul are tâlcuirea și aplicabilitatea sa, asta până la predicarea pentru sufletele iudaizate, lipite de materie; e despre viața duhovnicească întâi. În BOR, din cauza lipsei Sfintelor Taine, Sfânta Scriptură este doar chemare la Ortodoxie, nu prilej de adaptare în practica lui „pare, dar nu-i”. Că vaca trebuie mulsă bine până i-or prinde cu mâța-n sac, asta-i altă discuție.

 

Post Scriptum

1Ăștia de la Recorder, prima dată – din ce am auzit -, o dat-o cu bâta-n baltă; acum pare că și-o făcut temele. – o confirmă „sfântul sinod”.

2Popă ecumenist, care o rânduit Dumnezeu să stea de vorbă până la subiectul despre unirea lui Athenagoras cu papa. L-o luat căldurile, de s-o ridicat de pe scaun din cauza intoleranței față de ce expunea pe viu subiectul – conștientiza ce știa deja!; la finalul discuției o recunoscut că are doar Botezul ortodox, fiind născut înainte de „ridicarea anatemelor”; (a propos; basilica o scos conținutul paginii în care amintea evenimentul din ’65).
Nicio schimbare!, pentru „sfinția sa”, de atunci și până azi. Are, doar, niscaiva probleme cu câțiva nepomenitori.

3Comunicatul nu-i mai mult decât o scuză pentru ceva ce oricum o să aibă continuitate, tocmai din cauza decăderii cultural-spiritual-duhovnicești a unei societăți conduse de niște hulitori de Dumnezeu. (Conducători îngăduiți de Sus, pe măsura celor conduși).

O vorbă spune că cin’ se scuză se acuză. O fi o formă de smerire publică a unei ierarhii; dar – Doamne, ferește! – să ascundă intenție – la răspunsul (comunicatul) 𝘱𝘳𝘦𝘨𝘢̆𝘵𝘪𝘵 fac referire; talpa iadului așteaptă. Așteaptă, pentru că n-am osândit pe nimeni, ci faptele credinței lor or s-o facă, pentru că n-o voit a urma Domnului în duh și-n adevăr. Bine, motive mai sunt pentru care ea așteaptă, iar aici fac referire și la „cel” prin care vine sminteala. Sminteala, pe lângă trădarea Adevărului.

 

Pe același subiect

Rădăcinile apostaziei; Biserica în 1965
Maeștri confuzi – Pr. Justin Pârvu
Erezia din BOR și nepomenitorii – galerie
Necanonicitatea Bisericii Ortodoxe Române
Erezia din BOR – Ciprianismul
„Sfântul” Justin Pârvu, ereticul
Anatema ereziei ciprianite (1 min, de citit)
Istoria ereticului Ciprian de Fili (35:29, video)

Istoria Ecumenismului pentru BOR
Ereticii sunt tăiați din Biserică
Una-i erezia, altu-i păcatul; mulți le confundă
Din nou despre păcat versus erezie

Apostazia Ortodoxiei Mondiale (53:46, video)
Ecumenismul și esența lui satanică
„Pericol de moarte sufletească”
Anatema Ecumenismului (1 min, de citit)
Despre Ecumenism (40 min, de citit)

Anatematizarea ieromonahului Grigorie Palama

Istoria Patriarhiei Moscovei – video
Luca al Crimeii, mărturisitor bolșevic
Despre Biserică; despre Serghianism
Butonul lui Putin (sluga antihristului)

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.