Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Maeștri confuzi – Viorel Ioniță

Sursă foto: basilica .ro

Actualmente „Preot Profesor Doctor”, Viorel Ioniță deține, printre altele, „studii de specializare la Seminarul Vechi-Catolic și Facultatea de Teologie Evanghelică, Universitatea din Bonn, R.F. Germania (1972 -1975) și studii de specializare la Institutul Ecumenic din Bossey, Elveția (1974)”.

„În anul 1978, Părintele Viorel Ioniță obține titlul de doctor în teologie, pe baza tezei intitulate “Sinodul al VI-lea Ecumenic și însemnătatea sa pentru ecumenismul actual.” – cum se numește teza? Nu găsesc teza sa de doctorat, spre a înțelege specific la ce se referă, dar titlul nu e echivoc. Observați hula? Cum poate Sfântul Duh, prin Sfinții Părinți adunați în Sinod, să ajute „ecumenismul actual”?

  

Activitatea didactică

„1989-1990: Profesor invitat la Facultatea de Teologie a Universității din Eichstatt, Germania”, apoi, printre altele în „iunie 1999: Membru în Comitetul director al Institutului Ecumenic din cadrul Facultății de Teologie de la Universitatea din Fribourg, Elveția”, precum și „2003-2004: Profesor invitat la Secția de Teologie CreștinCatolică de la Universitatea din Berna, Elveția”.

„Activitatea sa ecumenică” (ecumenistă – n.m.), conține următoarele: „1975-1983: Membru în Comisia pentru educație a Consiliului Ecumenic al Bisericilor”, „delegat și apoi membru al staff-ului la Adunările Generale ale Conferinței Bisericilor Europene”. – sursa citatelor, aici. Iar aici puteți găsi CV-ul său.

Ar mai fi de adăugat, dar plictisește.

  

Comentariul meu

Viorel Ioniță e în plop și plopu-n aer. Nu știe ce-i Biserica – nu există Biserici, când Unu-i Trupul Lui Hristos! -, nu știe diferența dintre Ecumenism și ecumenicitate – vorbind de Biserici cu privire la confesiuni religioase; pune egal între Ortodoxie și Catolicism -, demonstrând asta în faptă și credință, și, bineînțeles, nu știe ce-i Creștinismul – am scris deja de ce -, căci îmbuibată-i este mintea de relativism dogmatic prin practică ecumenistă, lipsită fiind astfel de înțelegere, la scară universală, a ceea ce reprezintă, cum afectează și care-s implicațiile Ecumenismului în procesul spiritual și duhovnicesc, la nivel personal. Moarte!

 

Apostolul

De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te,
Ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.

Tit 3, 10-11

Și Domnul ne învață

15. Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.
16. După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
17. Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.
18. Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.
19. Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
20. De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte.

Matei, cap. 7

  

Pe același subiect

Anatema ereziei ciprianite (1 min, de citit)
Istoria ereticului Ciprian de Fili (35:29, video)
Apostazia Ortodoxiei Mondiale (53:46, video)
Anatema Ecumenismului (1 min, de citit)
Una-i erezia, altu-i păcatul; mulți le confundă
Cauza durerii din ceasul de acum – Pr. Daniil Sandu Tudor
Apostazia – Sf. Ignatie Briancianinov
Despre viața duhovnicească – Pr. Daniil Sandu Tudor
„Propovăduiește cuvântul, stăruiește” – Sf. Teofilact al Bulgariei
Ortodoxia cea adevărată (video) – Arhiep. Gregory al Denverului și al Americii de Nord

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.