Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Viața duhovnicească – Pr. Sandu Tudor

Daniil Sandu Tudor, Ioan Kulâghin
Daniil Sandu Tudor, Ioan Kulâghin

„Viața duhovnicească nu e nouă, nici veche, e veșnică asemeni Duhului cel Sfânt al lui Dumnezeu. Vremea de acum pare că nu poartă semnele adevăratei duhovnicii. Dăinuiește mai mult o „preocupare”, o mirare, nu o trăire în cele sfinte. Sub icoana Hristosului întrezărești mutra Animalului decăzut al veacului. „Câtă murdărie grămădită în viața ascunsă a fiecăruia, cât bălegar de păcate care face din fiecare suflet o hazna, cât puroi care astupă urechile și înăbușește inimile!” trebuie să fi ars în cenușă de minunea acelui foc duhovnicesc pe care a venit să-l aprindă Hristos. Și tu, întrebătorule ce vrei să afli o întrebare de viață, fără a fi profet deschide cartea de sfârșit a evangheliei. Prin slovele ei vei urca și vei vedea departe ceva din sângeriul amurg al celei din urmă înserări a Apocalipsului. Atunci drept răspuns îți va țâșni un strigăt neîndoios: ― Vine Bestia! Vine Antihristul. Vine spiritualitatea Răului a Celui ce se îmbracă pentru a înșela în înger de lumină.

 

Să nu ne mințim.

Există și o spiritualitate a Celui Întunecat, foarte asemănătoare în arătare cu cea a Hristosului. Ea se apropie mai puternică ca oricând. Cu cât lumina crește, cu atât umbra e mai neagră. Aceasta este așa fără vreo sminteală, pentru că Domnul Slavei vine, vine deasupra veacurilor, mai fatal ca orice. Dacă ne este azi dat ceva nou pentru cei ce voim să slujim Semnului Răstignirii, nu este o nouă spiritualitate, ci o nouă pocăință voinică și aspră ca pentru niște adevărați ostași ai Celui ce vine pe calul alb de apoi.”

„ca pentru niște adevărați ostași ai Celui ce vine pe calul alb de apoi”! – sursă text

Sursă foto: matricea.ro

 

Pe același subiect

„Propovăduiește cuvântul, stăruiește” – Tâlcuirea Sf. Teofilact
Apostazia – Sf. Ignatie Briancianinov
Cauza durerii din ceasul de acum – Pr. Daniil Sandu Tudor
Gânduri despre bine și rău (și oameni) – Sf. Nicolae Velimirovici
Puterile sufletești și mișcarea lor firească – Cuv. Nichita Stithatul
Ortodoxia cea adevărată (video) – Arhiep. Gregory al Denverului și al Americii de Nord

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.