„Propovăduieşte cuvântul, stăruieşte cu timp şi fără de timp, mustră, ceartă, îndeamnă,
cu toată îndelunga-răbdare şi învăţătura.” – II Timotei 4, 2 [Tâlcuire]

„Propovăduieşte cuvântul, stăruieşte cu timp şi fără de timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga-răbdare şi învăţătura.” – II Timotei 4, 2 [Tâlcuire]

Maeștri confuzi – Ioan Aurel Pop

Când ereticul ridică ignoranța sau, după caz, credința personală la nivel de normă, face ca domnul Ioan Aurel Pop:

Sursa: Facebook/Richard Constantinescu

„Cele mai frumoase teoretizări ale ideii de a fi român le-au făcut moldovenii. Ardelenii, în secolul al XVIII-lea, cu latinitatea, au adus la treaptă științifică europeană această demonstrație.” (Ioan Aurel Pop – președinte al Academiei Române)

Dumnealui e latin, de asta formulează așa.

Cum să teoretizeze catolicul ideea de a fi român, când abia Blaga (ardelean) s-o apropiat, dar n-o cuprins-o, după demonstrația lui Mircea Vulcănescu (București)?

Horia, Cloșca și Crișan? – preocupările nu i-o lăsat să teoretizeze.

Gheorghe Lazăr – inginer și teolog? sau Dimitrie Eustatievici – pedagog în Șchei? (luați din lista personalităților ardelene ale sec. al XVIII-lea) – au avut alte griji.

Ceilalți erau toți uniți cu Roma sau catolici, care de personalități ce erau, mărturiseau hula papistașă. Nu au cum să înțeleagă ideea de român, darămite s-o ducă la treaptă științifică, pentru că n-au cum ajunge la esența duhului, în Adevăr!

Asta-i ca aia cu „odrasla mea-i mai deșteaptă, pentru că-i a mea!”

De s-ar observa războiul subtil pe care-l duce președintele Academiei împotriva nației ăsteia…

Dar, orice e posibil; poate că nici dumnealui nu-și dă seama.

Articole similare:
Maeștri confuzi contemporani (1) – Teodor Baconschi (versus Mircea Vulcănescu)

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.