Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

„Pericol de moarte sufletească”

Minciuna este servită din titlu, iar asta pentru că erezia taie din Biserică, nu întinează – că nu-i păcat; toată cartea nu-i nimic altceva decât otravă pentru sulfete – „nu citiți dacă nu sunteți pregătiți; pericol de moarte sufletească.” (Pr. Ioan Miron)

Din nota traducătorului cărții, o dovadă a lipsei de discernământ: „Fără nicio exagerare această lucrare, rod al unui studiu de aproape zece ani, pe izvoare patristice, făcut de părintele Evghenie*, poate sta alături de Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, prin profunzimea și capacitatea ei de sinteză ortodoxă.” – Deci, cum?

 

Ce este moartea sufletească?

10. De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, 11. Ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.

Tit 3 , 10-11 – aici puteți downloada tâlcuirea Sf. Teofilact

Moartea sufletească intervine atunci când sufletul nu mai este în comuniune cu Hristos, iar singurul motiv este lipsa comuniunii cu Sfintele Taine ale Bisericii celei Una. Erezia, tăind din Biserică episcopul sau ierarhia care o acceptă, împreună cu credincioșii, determină lipsa posibilității ca toți cei care o acceptat-o să mai fie în comuniune cu Hristos.

De cei care arată că mărturisesc credinţa ortodoxă, dar sunt în unire cu cei care i se împotrivesc, dacă după mustrare nu vor întrerupe această unire, de aceia trebuie nu numai să te desparţi, dar nici fraţi nu se cuvine să-i mai numeşti

Sf. Vasile cel Mare, Patrologia Graeca 160:101C

De aceea v-am amintit adesea despre ereticii cei fără de Dumnezeu şi vă rog şi acum: să nu aveţi nici un fel comuniune cu ei – să nu mâncaţi cu ei, să nu beţi, să nu legaţi prietenii, nici relaţii, nici dragoste, nici pace. Căci dacă cineva se învoieşte cu ereticii în acestea, acela se face străin de Biserica Sobornicească

Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvânt despre prooroci mincinoşi, învăţători mincinoşi, despre eretici şi despre semnele sfârşitului veacului acestuia, cap. 7

Dacă ar da cineva toţi banii lumii şi are părtăşie cu erezia, nu este prieten al lui Dumnezeu, ci vrăjmaş

Sf. Teodor Studitul, Scrisoarea 340: Fiului Taleleu

Aflând eu Biserica Bizanţului aşa precum era înainte, atunci şi eu mă voi afla într-însa, precum am fost mai înainte, şi voi merge la împărtăşirea aceea fără nici o îndemnare omenească; dar cât timp vor fi într-însa smintelile eretice şi smintitorii arhierei, până atunci nici un fel de cuvânt sau lucru nu mă va pleca să mă împărtăşesc cu dânşii vreodată

Extras din Viața Sf. Maxim Mărturisitorul

*Ieromonahul Evghenie, o fost prezent la căpătâiul lui Ciprian de Fili, ereziarhul Ciprianismului (Ciprianismul este anatematizat din 2009).

 

Canoane

10 apostolic, despre osândirea comuniunii cu cei afurisiți
45 apostolic, despre oprirea comuniunii cu ereticii
46 apostolic, despre tainele ereticilor care nu sunt Sfinte Taine
47 apostolic, Botezul valid nu se repetă
64 apostolic, oprirea comuniunii cu ereticii și necreștinii

Cercetați Pidalionul pentru tâlcuirile canoanelor.

 

Pe același subiect

Despre Ciprianism (52:50, video)
Anatema ereziei ciprianite (1 min, de citit)
Istoria ereticului Ciprian de Fili (35:29, video)
Apostazia Ortodoxiei Mondiale (53:46, video)
Anatema Ecumenismului (1 min, de citit)
Una-i erezia, altu-i păcatul; mulți le confundă
Cauza durerii din ceasul de acum – Pr. Daniil Sandu Tudor
Apostazia – Sf. Ignatie Briancianinov
Despre viața duhovnicească – Pr. Daniil Sandu Tudor
„Propovăduiește cuvântul, stăruiește” – Sf. Teofilact al Bulgariei
Foamete de cuvântul lui Dumnezeu – Sf. Ioan Iacob Hozevitul
Ortodoxia cea adevărată (video) – Arhiep. Gregory al Denverului și al Americii de Nord

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.