Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Cum este perceput sufletul de iad?

Taina Sfintei Spovedanii – se iartă păcatul de către Hristos – VS pocăință – schimbare lăuntrică aliniată la poruncile iubirii/libertății în duh și-n adevăr.