Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Maeștri confuzi – Bartolomeu Anania

Roadele pierzătoare ale Ecumenismului: Bartolomeu Anania

Papa Ioan Paul al doilea o murit în 2005, Bartolomeu Anania în 2011; dacă Batolomeu Anania s-ar fi lepădat de erezie ca să fie reprimit în Biserică, dar în secret – cum ar putea propune unii -, ce se întâmplă cu turma învățată ca mai jos? Fiți liniștiți, vorb’aia, tot ecumenist o murit; dovadă îi este slujba de înmormântare.

Să cităm, deci (am păstrat și introducerea scrisă de altcineva, fiind relevantă):

Ecumenism deloc mascat

„Un alt caz de ecumenism mascat de tip legionar este şi cel al Mitropolitului Bartolomeu Anania! Da, aţi citit bine! Probabil că şi el vă e prezentat ca antiecumenist înfocat, susţinător fervent al doctrinei Legionare, este şi cel care a tradus “Biblia lui Anania” recomandată de “duhovnicii” filolegionari actuali.

[…] declaratia lui Bartolomeu Anania în 2005 în a doua zi de la înmormântarea Papei Ioan Paul al II-lea:

„Catolicii se roagă pentru sufletul papei Ioan Paul al II-lea pe bună dreptate, pentru că este şeful Bisericii lor. Noi ne-am rugat şi ne rugăm pentru arhiereul Ioan Paul al II-lea, pentru că este fratele nostru întru Hristos, având succesiune apostolică întocmai ca orice arhiereu din Biserica Română. Administrativ, distanţele dintre noi sunt sau pot părea foarte mari, dar ca arhierei ai lui Hristos suntem egali în aceeaşi slujire…

Cel care vă vorbeşte s-a îmbrăţişat frăţeşte cu cel care ne-a părăsit (papa Ioan Paul al II-lea). Şi ne-am îmbrăţişat nu ca mai mari sau mai mici, ci ca egali întru aceeaşi slujire întru Iisus Hristos.

De aceea, am hotărât ca la Liturghia de astăzi să facem ectenie pentru pomenirea lui şi l-am pomenit şi la ieşirea cu Sfintele Daruri. (…) Dacă n-am ajuns încă cele două Biserici (Catolică şi Ortodoxă) să atingem comuniunea euharistică, către care tindem şi care va fi când va vrea Dumnezeu, am rămas şi suntem în comuniune de rugăciune (…)

Dumnezeu să-l aşeze în loc luminat, acolo unde toţi sfinţii Lui se odihnesc.”

Înregistrare discurs Bartolomeu Anania

Actualmente

Mitropolitul succesor al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, Andrei Andreicuț: „marele Bartolomeu Anania” sau „Mitropolitul Bartolomeu a fost un ierarh al Bisericii cu o ţinută de excepţie” – articolul, aici

 

 

Pe același subiect

Una-i erezia, altu-i păcatul; mulți le confundă
Puterile sufletești și mișcarea lor firească – Cuv. Nichita Stithatul
Cauza durerii din ceasul de acum – Pr. Daniil Sandu Tudor
Gânduri despre bine și rău (și oameni) – Sf. Nicolae Velimirovici
Cum este perceput sufletul de iad?
Apostazia – Sf. Ignatie Briancianinov
Despre viața duhovnicească – Pr. Daniil Sandu Tudor
„Propovăduiește cuvântul, stăruiește” – Tâlcuire a Sf. Teofilact al Bulgariei
Ortodoxia cea adevărată (video) – Arhiep. Gregory al Denverului și al Americii de Nord

Maeștri confuzi – Pr. Justin Pârvu
Maeștri confuzi – Pr. Constantin Necula
Maeștri confuzi – Pr. Ilie Cleopa
Maeștri confuzi – Viorel Ioniță
Maeștri confuzi – Ioan Aurel Pop
Maeștri confuzi – Teodor Baconschi
Maeștri confuzi – Bogdan Alexandru Duca
Maeștri confuzi – Adrian Papahagi & co.
Maeștri confuzi – Syntopic & co.

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.