Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Cum este perceput sufletul de iad?

Taina Sfintei Spovedanii – se iartă păcatul de către Hristos – VERSUS pocăință – schimbare lăuntrică aliniată la poruncile iubirii/libertății în duh și-n adevăr

Cauza durerii din ceasul de acum

„Nemulțumirea diavolească, nemulțumirea metafizică a celui ce veșnic se svârcolește în gol e trăsătura de temelie a vremurilor noastre de acum.”