Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Maeștri confuzi – Syntopic & co.

Despre Geocentrism

Citiți întâi, vă rog, introducerea lor…

Sfinții Părinți vorbesc despre Geocentrism, argumentând; pentru că, de exemplu, în timpul Răstignirii Domnului, luna o avut un parcurs accelerat (12h într-un minut, în ceasul al șaselea al zilei), după care o eclipsat soarele și-o mers împreună 3h – aspect descris în amănunt de Sf. Nicodim Aghioritul, la finalul cărții „Paza celor cinci simțuri”. Sf. Dionisie Areopagitul o fost de față, iar mărturia se găsește în Epistola VII către Policarp. În celelalte 3h rămase, luna o parcurs înapoi distanța rămasă, reluându-și locul, în simetrie față de soare, „amândoi luminătorii reintrând în rânduiala lor firească”.

De bună seamă el s-a învrednicit a fi un bărbat în stare să oprească curgerea râului, şi care să poată spune: “Stai soare,” şi să întârzie noaptea lungind ziua, ca să fie mărturie biruinţei sale. De ce? Iată, o binecuvântare ce nu i s-a dat lui Moise, ci doar acela singur a fost ales să conducă poporul în tărâmul făgăduinţei. Aşa om a fost, mare în minunile pe care le-a făcut cu credinţa, mare şi în biruinţele sale. Lucrările lui Moise au fost mai înalte, ale lui (Iisus al lui Navi) au adus mai mari reuşite. Fiecare din aceştia cu ajutorul harului dumnezeiesc s-au ridicat deasupra tuturor măsurilor omeneşti. Unul a poruncit mării iar celălalt cerului.

Sf. Ambrozie cel Mare, Îndatoririle clerului, cartea II, XX, 99

Şi acela, care nu mai nădăjduia să trăiască din cauza vorbei prooroceşti, şi-a adăugat 15 ani la viaţa sa, iar ca semn soarele s-a întors înapoi din crugul său. Iată, de dragul lui Iezechia soarele s-a întors înapoi dar pentru Hristos el s-a întunecat, fără să dea înapoi ci îndurând eclipsa, şi prin aceasta arătând deosebirea dintre ei, adică dintre Iezechia şi Iisus.

Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheze, II, 15

  

De ce avem o problemă a calendarului?

Problema calendarului (din Interbelic) e lămurită științific și teologic de către Nae Ionescu în articolele din ziarul Cuvântul, adunate buchet în cartea „Teologia – integrala publicisticii religioase”. De menționat e că atunci, în Patriarhia Română încă drept slăvitoare (deși schimbase calendarul), se iscaseră tulburări cu privire la sărbătorirea Învierii Domnului, adică s-ar fi dorit ca, în fostul Regat, să fie sărbătorită după calendarul cel nou, iar în Basarabia, după cel vechi.

Orice altă problemă e gălăgie; criteriile după care se calculează sărbătoarea Învierii Domnului s-o stabilit la Sfântul Sinod Ecumenic de la Niceea, în anul 325.

  

Apostazia Bisericii Ortodoxe Române

Baconsky & co. își mărturisesc, de fapt, credința papistașă și nu-i de mirare – Andrei Andreicuț al Feleacului, susține; (ca un firesc, pupă mâini de papistași cu fiecare ocazie).

Numita Biserică Ortodoxă Română, de 57 de ani, acuș, e în comuniune de credință cu Patriarhia Ecumenică care, la rândul ei, este unită cu Roma – din Decembrie ’65. O spune Sfântul Sinod al ROCOR (din care făcea parte și Sf. Ioan Maximovici), al cărui întâistătător era Sf. Mitropolit Filaret al New Yorkului.

Deci nicio problemă ca BOR să se unească și-n calendar cu frații lor papistași. Îs destui care-o mărturisit credința comună dintre Catolicism și BOR; cel mai ridicat în slăvi e Bartolomeu Anania, care l-o numit pe Papa Ioan Paul al doilea egal în slujire cu el – asta da -, drept slăvitor, având succesiune apostolică – n-o zis de care apostoli, drept e. Înregistrarea, aici; l-o pomenit la liturghie.

  

Syntopic & co.

Despre ei am mai scris aici.

Revenind; firesc, lumea neștiind de Ortodoxie, se mulțumește cu pâine și circ. Problema e că unii mai citiți – cum-s cei de la Syntopic -, tocmai ei produc pâinea și circul, neinteresându-i sau necunoscând Adevărul, neprimindu-L pe Hristos, în duh și-n adevăr prin Sfânta Taină vreodată, căci, în primul rând, n-are cine să li-L dea. Orb pe orb. Dacă cineva nu este parte din Trupul Tainic la lui Hristos, prin Botez și celelalte Sfinte Taine, nu poate sluji Adevărului. Poate filozofa, dar filozofia fără constrângerile vii, ale Adevărului, ale iubirii, ale libertății, duce în anarhie. Pentru că filozofarea diriguită de Creștinism*, absolutizat, ajunge dogmatică.

*Despre ce înseamnă Creștinismul am mai scris; La Faptele Apostolilor învățăm despre faptul că „în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit creştini”, fapt ce afirmă că doar cei din Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească sunt creștini – puteți citi și tâlcuirea aici. Ori toți cei ce fac parte din ierarhia BOR nu sunt creștini; nepomenitorii, la fel, Slătioara de asemenea. Catolicii, baptiștii și toate celelalte mii de secte le urmează, toți fiind tăiați din Biserică.

  

P.S.

1Baconsky colaborează cu Syntopic, iar ăștia au în breasla lor progresiști sadea; domn’ fost ministru de externe e doar un pic mai soft.

2În naivitatea mea, am cumpărat o carte de-a sa – era în turneu; ceva mai greoi de citit n-am găsit decât la Boca. Nu cheltuiți banii aiurea, căci scoate maculatură pe bandă rulantă.

  

Pe același tip de subiect

Maeștri confuzi – Pr. Justin Pârvu
Maeștri confuzi – Pr. Constantin Necula
Maeștri confuzi – Pr. Ilie Cleopa
Maeștri confuzi – Viorel Ioniță
Maeștri confuzi – Ioan Aurel Pop
Maeștri confuzi – Teodor Baconschi
Maeștri confuzi – Bogdan Alexandru Duca
Maeștri confuzi – Adrian Papahagi & co.

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.