Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Pr. Calistrat Chifan și cipurile

Trupul omului este templu al Duhului Sfânt – în credința cea dreaptă -, altfel, pecetea Duhului Sfânt lipsește, căci cei tăiați din Biserică nu pot oferi/primi Sfintele Taine, implicit Botezul.

Indiferent de situație, cipul implantat-i cedare a suveranității personale în fața sistemului, întrucât, prin acceptare benevolă, cineva dobândește autoritate parțială sau totală asupra trupului! Din exterior. Pentru vaccinare, principiul e același. „Pe mâna dreaptă sau pe frunte” – e tâlcuit -; pe mâna dreaptă este vaccinarea succesivă (cinci – zece+ doze, nu cunosc limita), științific demonstrabil, iar pe frunte este vorba despre o seducere a minții spre lucrarea faptelor întunericului – împătimirea în viclenie!

 

„Mari duhovnici”

Sursă imagine: YouTube

Pr. Calistrat declara într-o conferință filmată că el își pune, dac-o fi nevoie, câte un cip în fiecare mână, în timp ce ținea Sfânta Cruce cu susul în jos, fără să-și dea seama!
Asta, spre deosebire de cipurile din acte, care nu interferează cu ființa umană (trup și suflet). De aici pista falsă lansată de pr. Justin Pârvu, care prin apelul său trâmbița împotriva actelor biometrice. Nu, nu sunt bune și nu le susțin, dar primirea lor este ca o împrejmuire a ființei, trup și suflet, exercizându-se astfel constrângeri de ordin material și/sau spiritual/duhovnicesc, dar lipsind posibilitatea atacării ființei în interior, spre dominare, spre supunere, spre pierzare.

 

Miza sistemului…

…este pierzania sufletească, iar dacă păstrarea credincioșilor în erezie, lipsiți fiind astfel de Viață și, implicit, Adevăr, care este Hristos, le-ar fi de ajuns, tot el, sistemul, este pornit spre pervertirea trupească, spre a-și asigura posibilitatea obținerii căii fără de întoarcere a celor care își doresc mântuirea sufletelor. Pervertirea trupească, tot prin accept benevol, duce în același punct. Patimile, la fel; de aici starea decadentă a societății – animarea dezorientaților în diverse practici, care, la final, trag linia la fel, tot spre osândire. Pervertirea trupească și sufletească se realizează și prin vaccin. Pentru că:

Trupul și sufletul se află într-o permanentă interdependență; Apostolul lasă scris despre războiul dintre cele două – când câștigă trupul, pierde sufletul și invers. Problema e că trupul supus unui sistem satanic literalmente, pervertit din orice cauză/motiv, atrage sufletul sub același blestem. Același sistem mizează pe oricare din căi ca să piardă sufletește, fără a fi prioritară moartea trupească.

 

Dogmatic și canonic, în duh

Îndemnul lui Calistrat, prin încălcarea dogmelor Creației puse în fiecare om, desființează, desfigurează, sfârtecă ontologic, pierde suflete. E popă al sistemului și ăsta-i motivul pentru care-i sunt iertate atâtea evidente abateri canonice.

Asta în contextul în care Calistrat nu-L poate oferi pe Hristos credincioșilor, din pricina ereziei la care ierarhia de care aparține este părtașă. Despre asta, puteți citi și Erezia din BOR – Ciprianismul, Erezia din BOR și nepomenitorii – galerie, Apostazia Ortodoxiei Mondiale (53:46, video), Rădăcinile apostaziei; Biserica în 1965, Ortodoxia cea adevărată (video) (Arhiep. Gregory al Denverului și al Americii de Nord)

 

Vaccinarea-i otravă

Nu-i pecetea pe mâna dreaptă. Are cine să mărturisească asta și să fie și ascultat. Slavă Domnului! Nu-i pecetea dacă-i vorba de o doză sau două; dar mai multe, nimeni nu garantează. Expunerea vaccinaților, însă, la mâna unui sistem literalmente satanic, e evidentă.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, pot aduce argumentele necesare demonstrării, dacă trebuie, dar public, nicidecum; căci nu știu cum taie-n suflete și nu vreau să port responsabilitatea smintelii unora sau mai multora.

IPS Arhiep. Gregory al Denverului nu dă binecuvântare pentru înțepare.

 

Apoi

Cuțitul ajuns în mâna copilului este pericol pentru toți și pentru sine. Mulți se apucă de răspândit prostii, teorii imaginate, bănuieli, improvizații, iar lumea o să fie mulțumită că nu s-o-nțepat și „la revedere” altor griji. E ditamai războiul sub raport duhovnicesc, în particularul fiecăruia. Cei care s-o-nțepat au, în schimb, minimizate șansele răzbirii prin plasele vrășmașului.

Sfântul Antonie cel Mare, acum 1600 de ani: „Am văzut toate cursele vrăjmaşului întinse pe pământ şi suspinând am zis: oare cine poate să le treacă pe acestea? Şi am auzit glas zicându-mi: smerenia!”

Toate, da?

Și smerenia poate fi dobândită numai în Adevăr, căci Domnul dă, Domnul ajută, Domnul rânduiește, Domnul pregătește sufletul prin Sfintele Taine și credință vie. Fără a fi parte din Biserica cea Una, nu e posibilă nici pocăința, nici jertfa; orice efort, practic, e în van, e pervertit, în afara lui Hristos. Martirii ereticilor nu-s martiri! (34 Laod.)

 

Pe același subiect

Citiți, documentați-vă, cercetați, că nu veți putea să ziceți că nu ați știut:

Anatema Ecumenismului (1 min, de citit)
Despre Ecumenism (40 min, de citit)
Despre BOR (4 min, de citit)
Despre Serghianism (26:30, video)
Anatema ereziei ciprianite (1 min, de citit)
Istoria ereticului Ciprian de Fili (35:29, video)
Apostazia Ortodoxiei Mondiale (53:46, video)

Cronologia adevăraților creștini ortodocși (a ultimilor 100 de ani)

Maeștri confuzi – Pr. Constantin Necula
Maeștri confuzi – Pr. Ilie Cleopa
Maeștri confuzi – Viorel Ioniță
Maeștri confuzi – Ioan Aurel Pop
Maeștri confuzi – Teodor Baconschi
Maeștri confuzi – Bogdan Alexandru Duca
Maeștri confuzi – Adrian Papahagi & co.
Maeștri confuzi – Syntopic & co.

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.