Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Tâlcuirile sfinților sau înșelarea

Citiți tâlcuirile, căutați Biserica, adică episcopii care pot să vi-l dea pe Hristos, prin Sfintele Taine, fiindcă ereticii sunt tăiați din Biserica cea Una și nu pot sfinți, nu pot să vi-L dea pe Hristos, că-s hulitori de Dumnezeu și țin de scaun, statut, averi, știind că l-o vândut pe Hristos, dar ori-s șantajați, ori-s lepre, ori lași și mincinoși.

Nu interpretați după mintea voastră sau după cum vă taie, căci, de exemplu, aflu, despre vers. 20, că Domnul n-ar stinge scânteia Duhului în sufletul celui pierdut în valurile vieții, în patimi și-n uitare de Dumnezeu, ci-l așteaptă și-i oferă șanse până-și intră-n fire, ca să se întoarcă.

 

Tâlcuirea Sf. Teofilact:

12, 20a: Trestie strivită nu va frânge şi feştilă fumegândă nu va stinge

Ar fi putut să-i frângă pe iudei ca pe o „trestie zdrobită” şi să stingă mânia lor ca pe nişte „in aprins” [„feştilă fumegândă”], dar nu a voit Domnul aşa, până când va împlini iconomia şi îi va birui pe ei prin toate.
Că aceasta înseamnă cele care se aduc pe urmă:

12, 20b-21: Până ce nu va scoate, spre biruinţă, judecata. (21) Şi în numele Lui vor nădăjdui neamurile.

Ca să nu aibă ei cuvânt de răspuns, pe toate le-a răbdat [Domnul], ca mai pe urmă să-i osândească şi să-i biruie, neavând ei nimic ce să grăiască împotrivă. Oare, ce n-a făcut Hristos, ca să-i câştige pe ei? Însă ei n-au voit [ascultat]. Drept aceea „neamurile vor nădăjdui” spre Dânsul, devreme
ce iudeii n-au voit.

Tâlcuirea Sfintei Evangheliei de la Matei, Sf. Teofilact al Bulgariei, Sophia, București, 2007, pag. 249

Nu comentez.

 

Pe același subiect

Anatema ereziei ciprianite (1 min, de citit)
Istoria ereticului Ciprian de Fili (35:29, video)
Apostazia Ortodoxiei Mondiale (53:46, video)
Anatema Ecumenismului (1 min, de citit)
Una-i erezia, altu-i păcatul; mulți le confundă
Cauza durerii din ceasul de acum – Pr. Daniil Sandu Tudor
Apostazia – Sf. Ignatie Briancianinov
Despre viața duhovnicească – Pr. Daniil Sandu Tudor
„Propovăduiește cuvântul, stăruiește” – Sf. Teofilact al Bulgariei
Ortodoxia cea adevărată (video) – Arhiep. Gregory al Denverului și al Americii de Nord

Gânduri despre bine și rău (și oameni) – Sf. Nicolae Velimirovici
Ce credeţi voi despre Europa? – Sf. Nicolae Velimirovici
Cauza durerii din ceasul de acum – Pr. Daniil Sandu Tudor
Predica Sf. Tihon la Duminica Ortodoxiei
Despre viața duhovnicească – Pr. Daniil Sandu Tudor
Eminescu, universal în faptă
Distrugerea culturii ancorate în Adevăr
„Propovăduiește cuvântul, stăruiește” – Sf. Teofilact al Bulgariei
Puterile sufletești și mișcarea lor firească – Cuv. Nichita Stithatul

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.