Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Sf. Filaret Voznesenski (al New Yorkului)

Sf. Filaret al New Yorkului, întâistătătorul Bisericii Ruse din Afara Granițelor este ierarhul care-o dat anatemei Ecumenismul (împreună cu Sfântul Sinod, deci cu Hristos), după ce o avertizat public, la opt zile de la căderea în Ecumenism a Patriarhiei Ecumenice (cea care, prin Athenagoras, s-o unit cu papa, în fapta credinței). Împreună cu cei căzuți sub anatemă-s toate ierarhiile care-o păstrat comuniunea cu Patriarhia Ecumenică. (De atunci și până azi, nicio ierarhie nu s-o dezis de hula ecumenistă, ca mai apoi să ceară reprimirea în Ortodoxie.)

 

Patriarhiile oficiale numite „ortodoxe”

Patriarhia Rusiei este Serghianistă cu mult timp dinaintea căderii în Ecumenism a Patriarhiei Ecumenice. Puteți documenta subiectul din articolele de mai jos (sau de unde doriți). Toate informațiile sunt publice.
Istoria Patriarhiei Moscovei – video
Luca al Crimeii, mărturisitor bolșevic
Despre Biserică; despre Serghianism

Cât privește Patriarhia Română, Bulgară, a sârbilor, grecilor, georgienilor și celelalte care-o păstrat comuniunea cu ereticii din Patriarhia Ecumenică, după cuvintele Sfinților Părinți, prin acceptarea comuniunii de credință cu cei care-o devenit eretici, la rândul lor, nu pot fi altceva decât eretici. Pentru că n-o mărturisit adevărul de credință, spre a-L păstra, lipindu-se de trădare, devenind una cu ea.

Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema! Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit – să fie anatema!

Galateni 1, 8-9

Şi nu a spus „dacă vor propovădui ceva potrivnic”, sau „vor tăgădui toate”, ci „chiar dacă ceva puţin însemnat vor binevesti ce nu se potriveşte cu ce am binevestit noi, să fie anatema!”

Din tâlcuirea la Epistola către Galateni a Sf. Ioan Gură de Aur

De aceea v-am amintit adesea despre ereticii cei fără de Dumnezeu şi vă rog şi acum: să nu aveţi nici un fel comuniune cu ei – să nu mâncaţi cu ei, să nu beţi, să nu legaţi prietenii, nici relaţii, nici dragoste, nici pace. Căci dacă cineva se învoieşte cu ereticii în acestea, acela se face străin de Biserica Sobornicească.

Cuvânt despre prooroci mincinoşi, învăţători mincinoşi, despre eretici şi despre semnele sfârşitului veacului acestuia, Sf. Ioan Gură de Aur

Aș putea cita până dimineață.
Nici în contemporaneitate nu ne-o lipsit Dumnezeu de mărturisitori, fiindcă Biserica, tot după spusele Lui, nu va fi biruită nici de erezie, nici de păcat – în tâlcuiri – căci la asta se referă când zice despre porțile iadului. Și fiindcă Biserica nu va fi biruită, înseamnă că până la Sfârșit vor fi ierarhi drept slăvitori, cu succesiune apostolică, care pot sfinți, la fel cum vor fi și cei care să mărturisească despre credința cea dreaptă.

Nu eu scriu prima dată despre astfel de întâmplări/evenimente; în 1965, Decembrie, când Patriarhul Ecumenic s-o unit cu papa în credință, mărturisind că nu există diferențe dogmatice și canonice între Ortodoxie și Catolicism, după cum scriam deja, la numai opt zile, Sf. Filaret al New Yorkului, împreună cu Sf. Sinod pe care-l prezida, Sf. Sinod din care făcea parte și Sf. Ioan Maximovici, o trimis tuturor episcopilor căzuți în Ecumenism scrisorile de avertizare.

Aici aveți viața sfântului. Aici, aici și aici sunt scrisorile de avertizare trimise în toată lumea. Iar aici aveți testamentul său duhovnicesc.

Este sărbătorit astăzi.

 

Pe același subiect

Rădăcinile apostaziei; Biserica în 1965
Erezia din BOR și nepomenitorii – galerie
Necanonicitatea Bisericii Ortodoxe Române
Erezia din BOR – Ciprianismul
Anatema ereziei ciprianite (1 min, de citit)
Istoria ereticului Ciprian de Fili (35:29, video)

Istoria Ecumenismului pentru BOR
Ereticii sunt tăiați din Biserică
Vise și cenzură pe pagina ATITUDINI.com
Una-i erezia, altu-i păcatul; mulți le confundă
Din nou despre păcat versus erezie

Apostazia Ortodoxiei Mondiale (53:46, video)
Ecumenismul și esența lui satanică
„Pericol de moarte sufletească”
Anatema Ecumenismului (1 min, de citit)
Despre Ecumenism (40 min, de citit)

Anatematizarea ieromonahului Grigorie Palama

Istoria Patriarhiei Moscovei – video
Luca al Crimeii, mărturisitor bolșevic
Despre Biserică; despre Serghianism

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.