Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Necanonicitatea Bisericii Ortodoxe Române

Episcopul împreună cu ereticii rugându‐se, numai, să se afurisească; Iar de au dat lor voie, ca unor Clerici a lucra ceva, să se caterisească.