Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Anatematizarea ieromonahului Grigorie Palama

📸 Sf. Grigorie Palama, 1296-1359
📆 Icoană din sec. al XV-lea, Grecia
🏛 Muzeul Pushkin
📌 Rusia
🔎 Sursă icoană: wikipedia.com

Sf Grigorie Palama, simplu ieromonah la vremea aia, o-ntrerupt pomenirea Patriarhului, înainte de condamnare, pentru cugetele eretice pe care mai marele le avea.

Ieromonahul Grigorie Palama o fost astfel anatematizat, prin semnătura mai multor episcopi, printre care și Patriarhul Antiohiei.

Ieromonahul Grigorie n-o respectat și o liturghisit pe cont propriu, o atitudine plăcută Domnului, chiar dacă era singur împotriva atâtora, fiindcă Biserica Sobornicească este fără pată sau zbârcitură, după cuvintele Apostolului.

Cine-o mai făcut așa? Recent, Sf. Filaret Voznesenski și Sf. Ioan Maximovici, împreună cu Sfântul Sinod din care făceau parte, la momentul ridicării anatemelor de la 1965 (ulterior s-o anatematizat și Ecumenismul, în ’83) și succesorul său canonic, Arhiepiscopul Gregory al Denverului și al Americii de Nord – care o anatematizat Ciprianismul (2009) sau boala de care suferă și Biserica Ortodoxă Română, precum și cei de la Slătioara.

Postarea inițială

„Sfântul Grigorie Palama, din cauza cugetelor eretice ale Patriarhului Ioannis Kalekas, a întrerupt pomenirea acestuia înainte de judecata lui sinodală. Aceasta a fost una din cauzele pentru care a fost emisă împotriva Sfântului Grigorie Palama o anatemă, ”pentru că a îndrăznit ca în mod necanonic și fără de judecată să întrerupă pomenirea mea…”. Trebuie semnalat că, atunci când Sfântul Grigorie a întrerupt pomeniea Patriarhului, Kalekas nu fusese încă condamnat de Sinod, în timp ce Sfântul nu era încă hirotonit Episcop, ci era simplu ieromonah în Sfântul Munte. Această hotărâre de anatematizare a Sfâtului Grigorie Palama au semnat-o și alți Episcopi, printre care și Patriarhul Antiohiei, Ignatie, iar Sfântul Grigorie, nu a respectat această hotărâre și a continuat să liturghisească pe cont propriu.”

Domnul a vadit atitudinea Sfantului ca bineplacuta in fata Lui, chiar daca era singur impotriva restului de episcopi, pt ca asa stă Biserica Soborniceasca, dreapta si fara niciun compromis, chiar de ar ramane doar cu un singur slujitor.

Exemplul Sfantului Grigorie Palama fost urmat atat de Sf Filaret Voznesenski impreuna cu Sinodul său in fata nefastului eveniment de apostazie prin Ridicarea Anatemelor de la 1965, dar si de catre succesorul său, Arhiepiscopul Gregory de Denver si America de Nord, care a dat anatema ereziei ciprianite in Duminica Ortodoxiei in anul 2009.

Prin pronia Lui, Domnul a randuit ca vladica Gregory, Arhiepiscopul GOC of America , sa fie sub protectoratul Sfantului Grigorie Palama, asa cum reiese din intamplarile minunate survenite de-alungul vietii sale monahale si episcopale. Mai jos o scurta istorisire din viata vladicai Gregory:

„…Iarăși, era pus într-o situație care îl tulbura, deoarece pentru acest lucru s-a pregătit timp de trei ani și simțămintele sunt foarte profunde în timpul unei tunderi și rugăciunile sunt foarte mișcătoare, și jurămintele sunt foarte înfricoșătoare; însă, pe de altă parte, nu a vrut să izbucnească în lacrimi, precum a făcut asistând la tunderile anterioare ale fraților săi. Acum stătea înaintea altarului lui Dumnezeu, și înaintea icoanei sale, depunând jurămintele marelui chip îngeresc. El renunța la toate lucrurile: la lume, familie, bogăție, căsătorie, și la voia lui proprie. De-a lungul slujbei a fost concentrat la cuvintele spuse care erau foarte emoționante și la sentimentul opus de a înăbuși emoțiile de a plânge. În sfârșit, viitorul său nume a fost rostit: “Robul lui Dumnezeu, Grigorie, monahul, este îmbrăcat cu marele chip îngeresc….” Când a auzit numele de “Grigorie” rostit, era nedumerit după care Grigorie a fost numit. Când i-au pus culionul monahal deasupra capului său, a izbucnit în lacrimi. Mama sa de asemenea plângea. Atunci, la finalul slujbei, și-a cerut iertare pentru comportamentul ei anterior și era destul de mulțumită că fiul ei a devenit acum monah în Biserica Ortodoxă. I s-a dat numele Sfântului ocrotitor secundar al mănăstirii, Sfântul Grigorie Palama.

Pe viitor mulți vor înțelege că această tundere, pe cât de ciudat ar părea, a fost realizată cu pronia lui Dumnezeu. În primul rând, tunderea părintelui Grigorie n-a fost cu voia starețului său, ci din propria lui voie și cea a lui Dumnezeu.” Din viata vladicai Gregory, aici.

Sursa: Dana Maria/Facebook, Citate din Patrologia Greacă, 150, 880D

 

Pe același subiect

Ereticii sunt tăiați din Biserică
Erezia din BOR – Ciprianismul
Erezia din BOR și nepomenitorii – galerie
Una-i erezia, altu-i păcatul; mulți le confundă
Apostazia – Sf. Ignatie Briancianinov
Rădăcinile apostaziei; Biserica în 1965
Ortodoxia cea adevărată (video) – Arhiep. Gregory al Denverului și al Americii de Nord
Predica Sf. Tihon la Duminica Ortodoxiei

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.