Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Predica Sf. Tihon la Duminica Ortodoxiei

„Cinstind ziua Ortodoxiei, ortodocșii ar trebui să-și amintească că este datoria lor sfântă să rămână neclintiți în credința ortodoxă și să o păstreze cu grijă.

Sfântul Mucenic Patriarh Tihon
Sursă imagine: predaniapatristica.ro

Credința ortodoxă ne este dragă și pentru că este Credința Sfinților noștri Părinți. De dragul ei, Apostolii au suferit dureri și chinuri; mucenicii și predicatorii au suferit pentru aceasta; ostașii, care erau asemenea Sfinților, și-au vărsat lacrimile și sângele; păstori și învățători au luptat pentru aceasta; și strămoșii noștri au ținut-o, a căror moștenire a fost aceea că pentru noi ar trebui să fie mai dragă decât lumina propriilor noștri ochi.

Iar noi, urmașii lor – păstrăm credința ortodoxă, ne ținem de Evangheliile ei? Pe vremuri, profetul Ilie, acest mare lucrător pentru slava lui Dumnezeu, se plângea că Fiii lui Israel au părăsit Testamentul Domnului, aplecându-se spre zeii păgânilor. Cu toate acestea, Domnul i-a descoperit profetului Său că printre israeliți mai existau șapte mii de oameni care nu au îngenuncheat înaintea lui Baal (3 Regi 19 LXX). La fel, fără îndoială, și în zilele noastre există adevărați urmași ai lui Hristos. „Cunoscut-a Domnul pe cei ce sunt ai Săi”. (2 Tim 2, 19)

„Vai ție neam păcătos, popor împovărat de nedreptate, soi rău, fii ai pieirii! Ei au părăsit pe Domnul, tăgăduit-au pe Sfântul lui Israel, întorsu-I-au spatele.” (Is 1, 4)

Dacă nu păstrați credința ortodoxă și poruncile lui Dumnezeu, cel mai mic lucru pe care îl puteți face este să nu vă rușinați inimile inventând scuze false pentru păcatele voastre!

Sfântul Pavel compară cu înțelepciune Biserica lui Hristos cu un trup, iar viața unui trup este împărtășită de toate mădularele. Așa ar trebui să fie și în viața Bisericii. „Din El, tot trupul bine alcătuit și bine încheiat, prin toate legăturile care îi dau tărie, își săvârșește creșterea, potrivit lucrării măsurate fiecăruia din mădulare, și se zidește întru dragoste.” (Ef 4, 16)

La început, nu numai învățătorii au suferit pentru credința lui Hristos, ci și mirenii, bărbații, femeile și chiar copiii. Și mirenii au luptat împotriva ereziilor. La fel, răspândirea credinței lui Hristos ar trebui să fie aproape și prețioasă pentru inima fiecărui creștin. În această lucrare, fiecare membru al Bisericii ar trebui să manifeste un interes viu și sincer. Acest interes se poate manifesta în predicarea personală a Evangheliei lui Hristos.”

Sursa: Dana Maria/Facebook // Predania Patristica

Pe aceeași temă

Ereticii sunt tăiați din Biserică
Erezia din BOR – Ciprianismul
Erezia din BOR și nepomenitorii – galerie
Una-i erezia, altu-i păcatul; mulți le confundă
Rădăcinile apostaziei; Biserica în 1965
Apostazia – Sf. Ignatie Briancianinov
Ortodoxia cea adevărată (video) – Arhiep. Gregory al Denverului și al Americii de Nord
„Propovăduiește cuvântul, stăruiește” Tâlcuirea Sf. Teofilact al Bulgariei

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.