Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Falsul grosolan al papalității

Celebra Donatio Constantini (Dania împăratului Constantin), prin care au încercat să-şi justifice primatul papal.

Protejat: Ninive – ne explică Sf. Maxim Mărturisitorul

Nu există niciun rezumat deoarece acesta este un articol protejat.

Erezia din BOR – Ciprianismul

Patriarhia Română nu are succesiune apostolică fiind unită în erezia Ecumenismului, nu are Sfinte Taine! și, deci, nici rost mântuitor.