Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Falsul grosolan al papalității

📸 Sfinții Împărați Constantin și Elena
🔔 Data prăznuirii: 21 Mai (3 Iunie stil nou)
⛪ Icoana se găsește în Muzeul Bizantin și Creștin, Atena
📆 Sec. al XVII-lea
📌 Grecia 🇬🇷

„Vreme de cel puţin şase secole papalitatea catolică l-a implicat într-un fals grosolan pe Sfântul Împărat Constantin cel Mare: celebra Donatio Constantini (Dania împăratului Constantin), prin care au încercat să-şi justifice primatul papal. Documentul, conţinând vreo 3000 de cuvinte, scrise prin anul 760 – şi nu în 315, cum pretindeau papii – exprima recunoştinţa lui Constantin papei Silvestru, care l-ar fi vindecat de lepră (!), drept pentru care i se acorda acestuia (şi următorilor pontifi!) jurisdicţie spirituală asupra Romei şi întregului bazin mediteranean, deci asupra bisericii universale! Fotie şi tot Răsăritul a avut mult de luptat în tot secolul IX cu această plastografie, care a fost demascată abia în secolul XV de către Nikolaus von Kues (1401-1464), cel ce a observat primul că actul nu era pomenit în nici o lucrare istorică a lui Eusebiu din Cezareea, biograful sfântului împărat.

Cercetările ulterioare au confirmat faptul că Donatio Constantini este un fals istoric, întocmit mult mai târziu decât se pretindea a fi fost întocmit, mai exact în jurul anului 760, spre a susţine primatul papal.

Roma a recurs la acest tertip pentru ca nu a putut admite niciodată mutarea centrului de greutate imperial la Constantinopol, „Noua Romă”!”

 

Apostazia

Totuși, după o rezistență de aproape 900 de ani în care Biserica Ortodoxă s-a ținut departe de atacurile catolicilor, după excomunicarea papistașilor de la 1054, iată ca în 1965 prin intruziunea masonilor în rândul episcopilor, patriarhiile ortodoxe oficiale de sub Constantinopol au căzut, din nefericire, sub acest mult râvnit și compromițător primat papal, prin ecumenismul promovat de Atenagoras si Papa Paul al VI-lea. Astfel s-a declanșat apostazia ortodoxiei mondiale.

via Dana Maria

 

Nota mea

Nu o spunem noi, o mărturisește Sfântul Sinod al ROCOR, al cărui întâistătător era Sf. Mitrop. Filaret al New Yorkului, din componența căruia făcea parte și Sf. Ioan Maximovici.
Biserica Filadelfiei din Cartea Apocalipsei, care nume se tâlcuiește prin „cea care o păstrat moștenirea Domnului” (Sf. Andrei al Cezareii), este fostul ROCOR, mai exact, cel care o păstrat neschimbată mărturisirea Ortodoxiei și, implicit, poziția Sf. Filaret față de Ecumenism.

Reiau: porțile iadului nu vor birui Biserica (Matei 16, 18); în tâlcuirile Sf. Ioan Gură de Aur și ale Sf. Teofilact al Bulgariei, porțile iadului sunt păcatele – și mai exact împătimirea -, alături de erezii. Și dacă Biserica nu va fi biruită, Ea, care, pământesc, stă în episcopi (nu mai citez; știu ăia de trebuie să știe), înseamnă că vor exista, până la Sfârșit, episcopi drept slăvitori, păstratori ai succesiunii apostolice, singurii capabili să sfințească, să-L ofere pe Hristos credincioșilor prin Sfintele Taine.

Despre papalitate n-are rost să mai scriu.

 

Pe același subiect

Ereticii sunt tăiați din Biserica cea Una
Apostazia – Sf. Ignatie Briancianinov
Apostazia Ortodoxiei Mondiale (53:46, video)
Rădăcinile apostaziei; Biserica în 1965
Ortodoxia cea adevărată (video) – Arhiep. Gregory al Denverului și al Americii de Nord

Anatema Ecumenismului (1 min, de citit)
Una-i erezia, altu-i păcatul; mulți le confundă
Din nou despre păcat versus erezie
Cauza durerii din ceasul de acum – Pr. Daniil Sandu Tudor

Anatema ereziei ciprianite (1 min, de citit)
Istoria ereticului Ciprian de Fili (35:29, video)
Despre Serghianism (26:30, video)
Istoria Patriarhiei Moscovei (36:57, video)

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.