Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Predica Sf. Tihon la Duminica Ortodoxiei

Răspândirea credinței lui Hristos ar trebui să fie aproape și prețioasă pentru inima fiecărui creștin, prin predicarea personală a Evangheliei lui Hristos.

Anatematizarea ieromonahului Grigorie Palama

Grigorie Palama, simplu ieromonah la vremea aia, o-ntrerupt pomenirea Patriarhului, înainte de condamnare, pentru cugetele eretice pe care mai marele le avea.

Maeștri confuzi – Pr. Ilie Cleopa

Observați cum se contrazice singur. Și omul rămâne cu faptul că papistașii sunt Biserică. Eh, tocmai cu ei s-o unit „ortodoxia” oficială, la Constantinopol.