Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Ce credeţi voi despre Europa?

„Africanii şi asiaticii îi numesc pe europeni «diavolii albi». Şi astfel, ei ar putea denumi Europa «demonizarea albă», «albă» datorită culorii pielii ei.

Sf. Nicolae Velimirovici
(5 Ianuarie 1880, Serbia – 5 Martie 1956, SUA)
Sursă imagine: romanortodox.info

«Demonizare», din pricina întunecimii sufletului ei, fiindcă Europa L-a respins pe singurul Dumnezeu adevărat şi a ocupat tronul Cezarilor romani. Şi aceasta este întocmai ca în cazul Cezarilor romani. Este întocmai ca în cazul cezarilor de dinainte de distrugerea Romei care au proclamat tuturor popoarelor lumii faptul că oricine se putea închina la zeii lor după cum le era voia, fiindcă Europa avea să tolereze acest lucru.

De altfel, este de datoria lor să venereze, de asemenea, Europa ca pe cea mai măreaţă dintre toate zeităţile, fie în numele Europei înseşi, fie în numele civilizaţiei. Şi iată cum, fraţii mei, acest vampir, Roma cea satanică, a fost reînviată în vremurile noastre, acea Romă care, înaintea lui Constantin cel Mare, i-a persecutat pe creştini, trecându-i prin foc şi prin sabie, şi a încercat să împiedice venirea lui Hristos în Europa. Dar acum, «demonizarea albă» a devenit o boală mai grea decât în Roma antică fiindcă, dacă Roma păgână era chinuită doar de un demon, «demonizarea albă» e chinuită de şapte duhuri necurate, fiecare dintre ele fiind mult mai puternic decât demonul Romei. Şi iată că astfel avem o nouă Romă idolatră şi o nouă mucenicie a creştinismului.”

 

Cultura Europei ca o cultură a apostaziei

„Fiţi, deci, pregătiţi pentru persecuţia ce va să vină din mâinile «demonizării albe». Noua Europă păgână nu se făleşte cu vreo zeitate mai mare decât ea însăşi. Ea se făleşte cu înţelepciunea ei, cu bogăţiile ei, cu puterea ei. Fiind ca un balon umflat care este gata să explodeze, ea îi face pe africani şi pe asiatici să râdă de lăudăroşenia ei, care este precum un buboi copt, gata să se spargă şi să umple universul cu duhoarea lui. Aceasta este Europa anticreştină de azi, «demonizarea albă».”

Veți afla și mai multe, aici.

Extrase din Prin fereastra temniței (.pdf), Editura Predania

 

Pe același subiect

Puterile sufletești și mișcarea lor firească – Cuv. Nichita Stithatul
Cauza durerii din ceasul de acum – Pr. Daniil Sandu Tudor
Predică la Duminica Ortodoxiei – Sf. M. Tihon, Mitrop. Moscovei
Gânduri despre bine și rău (și oameni) – Sf. Nicolae Velimirovici
Despre viața duhovnicească – Pr. Daniil Sandu Tudor
Distrugerea culturii ancorate în Adevăr
„Propovăduiește cuvântul, stăruiește” – Tâlcuire a Sf. Teofilact al Bulgariei

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.