Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Olivia Steer și religia vegană

Sursă imagine: Google

Se folosește de Vechiul Testament ca să-și întărească convingerile, citând din Geneză (1, 24), Vechiul Testament fiind Legea nedesăvârșită, pe care Domnul o desăvârșit-o prin Jertfa Sa. Avem Noul Testament.

Mâncaţi tot ce se vinde în măcelărie, fără să întrebaţi nimic pentru cugetul vostru.

I Corinteni 10, 25

De aceea, dacă o mâncare sminteşte pe fratele meu, nu voi mânca în veac carne, ca să nu aduc sminteală fratelui meu.

I Corinteni 8, 13

Cine slujeşte vreodată, în oaste, cu solda lui? Cine sădeşte vie şi nu mănâncă din roada ei? Sau cine paşte o turmă şi nu mănâncă din laptele turmei?

I Corinteni 9, 7

Pentru ultimulele două citate înțelesul duhovnicesc e vădit mai important, dar interesul se răsfrânge și asupra celui material.

Şi glas a fost către el: Sculându-te, Petre, junghie şi mănâncă.

Faptele Apostolilor 10, 13

Și iarăși, un capitol mai încolo:

7. Şi am auzit un glas, care-mi zicea: Sculându-te, Petre, junghie şi mănâncă.

8. Şi am zis: Nicidecum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea.

9. Şi glasul mi-a grăit a doua oară din cer: Cele ce Dumnezeu a curăţit, tu să nu le numeşti spurcate.

Faptele Apostolilor 11

De aia o rânduit Biserica posturile.

 

Religia vegană

Totul e în titlu. Dezvoltarea unei gândiri, a unei credințe, potrivnice lui Dumnezeu. Pe lângă erezie (nu știu din ce sectă face parte). Și fiindcă-i religie – Doamne ferește să te-mpiedici de gândirea unui propagandist al veganismului – nu-i doar o gândire potrivnică, ci luptătoare celor rânduite de Dumnezeu.

 

Alți maeștri confuzi

Maeștri confuzi – Pr. Constantin Necula
Maeștri confuzi – Pr. Ilie Cleopa
Pr. Calistrat Chifan și cipurile
Maeștri confuzi – Prof. Viorel Ioniță
Maeștri confuzi – Acad. Ioan Aurel Pop
Maeștri confuzi – Teodor Baconschi
Maeștri confuzi – Dr. Bogdan Alexandru Duca
Maeștri confuzi – Prof. Adrian Papahagi & co.
Maeștri confuzi – Syntopic & co.

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.