Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Maeștrii confuzi ai Ecumenismului

Unitate în duh

Pentru Bănescu, Papahagi, Baconsky, Neamțu, Patapievici, Pleșu, Liiceanu &co.

Ăștia-s dovada faptului că dacă ingurgitezi niște biblioteci, te specializezi la specializare și dobândești niște fani (slăvitori prin comentarii, gârlă) sau expunere, ai dreptul să debitezi, de la înălțimea lărgimii (curcubeice) intelectuale, progresism crunt, dar mascat, soft, livrat prin, nu de puține ori, stereotipii sau lozinci ori, direct, propagandă. Un fel de reeducare benevol-personală, motivată de determinantul istoriei lumești „a obține”. Și aș putea să-i iau la rând.

Idei strâmte, genetic infiltrate, pompos exprimate, care castrează minți de curge-bală și generează can-canuri de butic, de fapt pâine și circ.

Singurul la vedere,-i Liiceanu; cu a sa operă fundamental-dezintegrantă „Isus al meu”. Dup-o viață trăită fără a o înțelege, a nu pricepe măcar o parte din constrângerile sau criteriile de selecție ale valorilor universal-valabile, e rușinos. Desființează.

 

La jug spre sluj

Toți trag la jug spre aceeași țintă, deviza lor, țelul lor – în inconștiența, iresponsabilitatea și ignoranța lor – fiind Ecumenismul. Toți luptă pentru a-l menține sus, călcând dogmele și canoanele Bisericii sub papucul lor curat. Dositei al Ierusalimului (1641-1707) vorbește despre responsabilitatea creștinilor în fața grijei pentru dogme, a conștiinței mărturisirii celei drepte, ca datorie a fiecărui mădular al Trupului celui Tainic. Ori sus-numiții, fiind tăiați din Biserică după mărturisirea Sf. Filaret Voznesenski, împreună cu ierarhia sub autoritatea căreia se regăsesc, demonstrează că nici măcar felul în care funcționează Biserica nu-i ajunge ca preocupare. Și se avântă unii în teologhisiri gen «artă naivă-n cretă pe trotuar», după cum ziceam, polișând litera, căci duhul adevărului nu-i slujit, lipindu-se astfel de o imitație. N-are rost să detaliez. Soldați pe metereze antihristice. Papuci fini sub copita dracilor.

Ca să-l citez pe unul dintre cei lângă care, genetic, ar fi trebuit să fie, sus-amintiții, așezați de la sine:

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
şi nu ucid
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori morminte.
Lumina altora
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns
în adâncimi de întuneric,
dar eu,
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină –
şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna
nu micşorează, ci tremurătoare
măreşte şi mai tare taina nopţii,
aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare
cu largi fiori de sfânt mister
şi tot ce-i neînţeles
se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari
sub ochii mei-
căci eu iubesc
şi flori şi ochi şi buze şi morminte.

Lucian Blaga, 1919

Diferența dintre deosebit de calificații amintiți și vârfurile culturale/spirituale/duhovnicești ale primei jumătăți de secol trecut, este că cei din urmă o căutat esența a ceea ce-i primordial, veșnic – fiecare după cât li s-o dat -, abia apoi s-o apucat de scris, de ieșit în lume. I-o interesat ca pornirea să fie fundamentată corect, în Adevăr. Aspectul ăsta-i ignorat, astăzi, cu desăvârșire de niște pârliți (duhovnicește).

 

Și avem așa:

Sunteți dezinformat în ceea ce-l privește pe dl Neamțu! ESTE o cu TOTUL altă persoană decât cel văzut la geam alături de macovei….si-a recunoscut erorile,si-a cerut iertare! Fără iertare nu există iubire!

Stefania Constantinescu

Apetențele sale de oricare ar fi nu-s de discutat. În schimb, Neamțu, nu face diferența între Biserica cea Una și Ecumenism. Apoi, folosește sfințenia pentru a-și promova lucrările.

Hristos e Calea, Adevărul și Viața. Iar Dumnezeu este iubire. Neamțu nu le cunoaște, că n-are cum.

Mulți chemați, puțini aleși e valabil și-n Ecumenism, întrucât Biblia, fiind scrisă exclusiv pentru creștini, pentru cei care se cred a fi și nu-s, e doar chemare.

Sava Popovici

sorry daca i-ati nu citit cărțile nu-l ascultați vb din resentimente nedemne6pt o ființă umană îndumnezeită.

Stefania Constantinescu

Pomul după fruct se cunoaște. Iar cărțile nu-s singurul său fruct. Își realizează marketingul personal de unul singur și se vede că n-are experiență. Asta amplifică credința ecumenistă față de care se simte foarte confortabil. Poate nu știe, dar el, care-i familiarizat cu cercetarea?

Sf. Ignatie Briancianinov spune că ignoranța e cale sigură spre iad. Ori nici studiile postdoctorale nu scapă sufletul de ignoranță, căci învățăm și pe patul de moarte. Dar una-i asimilarea unei biblioteci, trecute fiind apoi prin filtrul ordinii morale personale, indiferent de rezultat, și alta-i cunoașterea. Ori cunoașterea e posibilă doar în Biserică, prin iubire, prin comuniune cu Hristos și restul celorlalte.

Ecumenismul nu-i Biserica sau nu face parte din Biserică, întrucât, după cuvântul Apostolului, ereticii sunt tăiați din Trupul Tainic al lui Hristos. Când stai în zeama căderii din comuniunea cu Hristos, devii luptător împotriva Lui. „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte.”, zice Domnul.

Asta-i forma anarhică, totalitară dacă absolutizăm, și totodată cea mai fină a progresismului care în Vest este manifestat „CURcubeic”. Și cea mai perversă, vicleană și demonică; căci occidentalii și-o cer pe drumuri în mod vădit. Ăștia de i-am enunțat mai sus se folosesc de valorile Creștinismului ca să gireze exact același lucru. Sodomă culturală, spirituală sau, direct, duhovnicească.

Ce să văd în cărțile lui și ale celorlalți?! Dumneavoastră aveți repere sănătoase, creștine, după care să cercetați realitatea, încercând/căutând/dorind asemănarea cu Hristos? Că Neamțu e-n plop; îi merge gura, mai vinde o carte, se dă cu miere pe la gură și mai ține o conferință, dar el-i regulează spiritual pe toți gură cască care-și uită ochii-n gura lui. Și habar n-are ce face.

Sava Popovici

Postarea inițială poate fi găsită aici.

 

Pe același subiect

Ereticii sunt tăiați din Biserică
Din nou despre păcat versus erezie

Erezia din BOR – Ciprianismul
Erezia din BOR și nepomenitorii – galerie
Istoria Patriarhiei Moscovei (36:57, video)
Despre Serghianism (26:30, video)
Anatema ereziei ciprianite (1 min, de citit)
Istoria ereticului Ciprian de Fili (35:29, video)
Apostazia Ortodoxiei Mondiale (53:46, video)
Apostazia – Sf. Ignatie Briancianinov
Rădăcinile apostaziei; Biserica în 1965
Ortodoxia cea adevărată (video) – Arhiep. Gregory al Denverului și al Americii de Nord

Maeștri confuzi – Pr. Constantin Necula
Maeștri confuzi – Pr. Ilie Cleopa
Maeștri confuzi – Pr. Calistrat Chifan și cipurile
Maeștri confuzi – Prof. Viorel Ioniță
Maeștri confuzi – Acad. Ioan Aurel Pop
Maeștri confuzi – Teodor Baconschi
Maeștri confuzi – Dr. Bogdan Alexandru Duca
Maeștri confuzi – Prof. Adrian Papahagi & co.
Maeștri confuzi – Syntopic & co.

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.