Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Butonul lui Putin (sluga antihristului)

Am scris anul trecut, cu citat din tâlcuiri; Gog și Magog se luptă astăzi pe teritoriul Sciților, care ține de la Nistru până la nordul Mării Caspice. Sciția Veche, de exemplu, are poziționarea geografică la NV de Peninsula Crimeii.

Scriu asta ca să nu fiu bănuit de superficialitate în abordare, cu referire la postarea anterioară.

Prin Gog arată pe acei ce înseamnă casă – desemnează pe acei ce îşi acoper răutăţile lor în inimă (le ascund). Fiind văzuţi de oamenii drepţi ca drepţi, căci viitorul le va arăta că în mintea lor sînt duşmani. Magog se interpretează „din casă, de sub acoperiş” îi arată pe aceia care din casa inimii lor vor scoate nenorocirile în mod clar. Aici se arată toţi necredincioşii.

Tâlcuire la Apocalips a Sfântului Părintelui nostru Andrei, Arhiepiscopul Cezareii Capadochiei, pag. 108

Toți necredincioșii-s aici și cei de se cred ortodocși, da-s eretici, fiindcă nu cred în Hristos.

Gog e Rusia, Magog e NATO și acoliții

Li se pare unora că Gog şi Magog sînt neamul Schitenilor cel mai dinspre miazănoapte şi mai de departe care se numesc Gunii. Care sînt oameni mai mulţi şi mai viteji în război decît toate popoarele precum vedem. Dar se opresc şi se ţin de singură mîna lui Dumnezeu, ca să nu cuprindă toată lumea, pînă la dezlegarea diavolului. Iar alţii tîlcuiesc din limba evreiască să se înţeleagă Gog: adunător sau adunare, iar Magog: înălţat sau înălţare, ,așa cît şi prin numele acestea sau adunare de neamuri sau mîndrie închipuieşte. Că şi Iezechiil a prorocit (Iez. 2, şi 39, 1, 6) că aceste neamuri în vremile cele de apoi vor să vie cu putere grea in pămîntul lui Israil şi şapte ani vor cădea de armele acelora şi atîtea arme vor fi încît vor aprinde foc mare cu ele.

Ibidem, pag. 137

Putin e în așteptare, căci îi slujește aceluiași duh antihristic; dar e ținut de Dumnezeu, după cum e scris. Vor bubui din buton, la sigur, după cum o-ngădui Domnul.
Singura scăpare-i pocăința pentru cei din Biserică; pentru cei din afara Ortodoxiei, care în cazul României-s cei din Biserica Ortodoxă Română (BOR), Mitropolia Slătioara și nepomenitorii, singura scăpare-i Sfântul Botez sau mirungerea, după caz; apoi pocăința. Știți și unde, cei care ați realizat. Personal nu mai pot fi responsabil pentru cei care văd, știu ce e de făcut și nu acționează în consecință.

 

C-o moarte toți suntem datori

Totuși, mai e, dar pe urmă urmează veșnicia. Așa că, fiecare, să se grăbească a plini cele care rămân și dincolo.

„Precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia proorocul: „Este glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui.”” – Luca 3, 4

P.S. să vedeți atunci șocuri duhovnicești pentru cei care s-or trezi pe ultima sută să urmeze căii dreptății.

 

Pe același subiect

Ereticii sunt tăiați din Biserică
Din nou despre păcat versus erezie

Erezia din BOR – Ciprianismul
Erezia din BOR și nepomenitorii – galerie
Istoria Patriarhiei Moscovei (36:57, video)
Despre Serghianism (26:30, video)
Anatema ereziei ciprianite (1 min, de citit)
Istoria ereticului Ciprian de Fili (35:29, video)
Apostazia Ortodoxiei Mondiale (53:46, video)
Apostazia – Sf. Ignatie Briancianinov
Rădăcinile apostaziei; Biserica în 1965
Ortodoxia cea adevărată (video) – Arhiep. Gregory al Denverului și al Americii de Nord

Gânduri despre bine și rău (și oameni) – Sf. Nicolae Velimirovici
Cauza durerii din ceasul de acum – Pr. Daniil Sandu Tudor
Despre viața duhovnicească – Pr. Daniil Sandu Tudor
Distrugerea culturii ancorate în Adevăr
„Propovăduiește cuvântul, stăruiește” – Sf. Teofilact al Bulgariei
Puterile sufletești și mișcarea lor firească – Cuv. Nichita Stithatul
Ortodoxia cea adevărată (video) – Arhiep. Gregory al Denverului și al Americii de Nord
Cum este perceput sufletul de iad?

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.