Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Mircea Vulcănescu, despre sensul ispitelor

Sursă imagine: Google
Prea comod să le pozez pe ale mele
Opere I și II

„Nu, propășirea tehnică nu e dătătoare de seamă de schimbările omului lăuntric.

Schimbarea în sens demiurgic a omului lăuntric, a ce știe și a ce poate, determină progresul lui tehnic, pentru că-i liberează posibilitățile. Și vechea Alexandrie a cunoscut mașina cu vapori, însă fiindcă omul alexandrin era alt om [genetic – n.m.]. Iscodirea lui nu era socotită decât ca o iscodire năstrușnică.

Abia dacă progresele acestea tehnice schimbă aspectul concret al lucrurilor. Funcțional însă omul de azi, ca și omul de la începutul timpurilor moderne, ca și Adam, e amenințat în primul rând de propriul lui succes. [pt că nu-și cunoaște plasarea/poziționarea la nivel ontologic și nu știe ce/cum să facă cu atâta știință/tehnică/informație – nu cunoaștere; le folosește ca plodul ce-o pus mâna pe cuțit prima dată – n.m.]

Nu trebuie să ne înșelăm. Vremea ce vine nu e o vreme de triumf pentru Creștinism. Cum n-a fost nici cea care pleacă. Ci ca tot veacul, vremea ce vine e o vreme de-ncercare. O vreme-n care se vor numără oile de capre, însă nu se vor despărți cum nici grâul de neghină! S-a schimbat numai sensul ispitelor!

Puterile celor ce intră în acest apocalips sunt numărate. NIMIC MAI PRIMEJDIOS DECÂT SĂ INTRI-N EL NAIV ȘI FĂRĂ SĂ ȘTII CE TE AȘTEAPTĂ! [sublinierea-mi aparține]

Extras din conferinţa „Creştinul în lumea modernă”, Apr. 1940

  

Post scriptum

1Restructurarea genetică – suntem praf, astăzi – sfințirea ei, este posibilă numai prin pocăință (cunoaștere de sine și război cu sine – război!). Și nu oricum, ci acoperit să fie sufletul de Sfintele Taine, Sfinte Taine care-s date numai în Biserică, unde Însuși Hristos se oferă, trup și suflet, drept credincioșilor. În Biserică, nu oriunde s-ar crede eretic că-i Biserică și nu-i.

2Pentru creștini: „4. Căci armele luptei noastre nu sunt trupeşti, ci puternice înaintea lui Dumnezeu, spre dărâmarea întăriturilor. Noi surpăm iscodirile minţii, 5. Şi toată trufia care se ridică împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu şi tot gândul îl robim, spre ascultarea lui Hristos” – II Cor. 10 + tâlcuirea

3Tâlcuirile Sfinților nu dau tot, dar niciun Sfânt nu se contrazice cu altul; și iarași, tâlcuirile diferite pentru același subiect ale aceluiași sfânt sunt complementare, nu diferite

  

Pe același subiect

Eminescu, universal în faptă
Gânduri despre bine și rău (și oameni) – Sf. Nicolae Velimirovici
Apostazia – Sf. Ignatie Briancianinov
Ce credeţi voi despre Europa? – Sf. Nicolae Velimirovici
Cauza durerii din ceasul de acum – Pr. Daniil Sandu Tudor
Predica Sf. Tihon la Duminica Ortodoxiei
Despre viața duhovnicească – Pr. Daniil Sandu Tudor
Distrugerea culturii ancorate în Adevăr
„Propovăduiește cuvântul, stăruiește” – Sf. Teofilact al Bulgariei
Puterile sufletești și mișcarea lor firească – Cuv. Nichita Stithatul

Share

Share

Articole similare

Share

Articole similare

Share

Vin și comentariile, acuș.