Lepădați intenția dublă (gândirea dublă, vorba dublă
și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Lepădați intenția dublă (gândirea, vorba dublă și interpretarea lor); aduce moarte sufletească.

Caută

Cum este perceput sufletul de iad?

Taina Sfintei Spovedanii – se iartă păcatul de către Hristos – VS pocăință – schimbare lăuntrică aliniată la poruncile iubirii/libertății în duh și-n adevăr.

Protejat: Foamete de cuvântul lui Dumnezeu

Nu există niciun rezumat deoarece acesta este un articol protejat.

„Pericol de moarte sufletească”

Minciuna este servită din titlu, pentru că erezia taie din Biserică, nu întinează – că nu-i păcat; toată cartea nu-i nimic altceva decât otravă pentru sulfete.

Simbolistica satanică a zilei de 8 Martie

Ortodoxia, prin a treia Duminică după Învierea Domnului, a Femeilor Mironosițe, mărturisește ziua închinată femeilor, a tuturora, indiferent de statutul social.

Şi toate câte veţi cere cu credinţă, veţi primi

Cel care este unit cu Dumnezeu, este una cu El, nu se îndoieşte şi nici nu se desparte de El, deci cum ar putea cere ceea ce nu-i foloseşte?

Protejat: Ninive – ne explică Sf. Maxim Mărturisitorul

Nu există niciun rezumat deoarece acesta este un articol protejat.

Maeștri confuzi – Bartolomeu Anania

„Noi ne-am rugat pt arhiereul Ioan Paul al 2-lea, pentru că este fratele nostru întru Hristos, având succesiune apostolică întocmai ca orice arhiereu din BOR.”

Ce credeţi voi despre Europa?

Noua Europă păgână nu se făleşte cu vreo zeitate mai mare decât ea însăşi. Ea se făleşte cu înţelepciunea ei, cu bogăţiile ei, cu puterea ei.